Вътрешна изолация

Вътрешна топлоизолация с Multipor Multipor вътрешна топлоизолация е много повече от козметично структуриране. В много от случаите тя е решение за подобряване на енергийната ефективност на сградите, което води до дългосрочни икономии за отопление и охлаждане. В частта с нашите референции ще видите множетсво примери от успешно полагане на вътрешна топлоизолация Multipor.