Вътрешна изолация

Вътрешната топлоизолация с Multipor е много повече от козметична дейност. В много от случаите тя е единствено възможното решение за подобряване на енергийната ефективност на сградите, което води до дългосрочни икономии на разходите за отопление и охлаждане. В частта с нашите референции ще видите много примери за успешно приложена вътрешна топлоизолация Multipor.