Вътрешна изолация с Multipor

Multipor interior insulation

Вътрешната изолация с Multipor е много повече от строителна козметика. Често тя е единственото решение позволяващо дългосрочно подобряване на енергийната, а от там и на икономическата ефективност на сградата.

 

Обзор на интересни факти за вътрешната изолация:

 • Ползи от вътрешната изолация
 • Планиране и изграждане на вътрешна изолация
 • Видео: Изграждане на вътрешна изолация
 • Информация за сваляне за вътрешна изолация с Multipor
 • Често задавани въпроси за вътрешната изолация

Вътрешна изолация на външни стени

Топлоизолацията на старите сгради често е някъде между лоша и много лоша. В някои случаи, външната изолация не е възможна или не е желана, например поради това че сградата е паметник на културата или защото разстоянието до съседната сграда е недостатъчно за полагане на външна изолация. Тези сгради биха могли да бъдат подобрени от гледна точка на енергийната ефективност чрез вътрешната изолационна система Multipor, която се е доказала на пазара повече от 15 години. При този начин на изолиране на външните стени се избягва употреба на скъпо скеле и може да се изолират само отделни помещения. Използването на вътрешната изолационна система Multipor запазва носещата конструкция и увеличава живота и стойността на сградата.

 

Минерална и екологична вътрешна изолация

Основният елемент от изолационната система Multipor са минералните изолационни плочи Multipor. Те са екологични, произведени от минерални суровини (вар, цимент и пясък) и вода. Благодарение на структурата си, изградена от различни минерали, плочите Multipor притежават оптимална комбинация от важни характеристики: негоримост, неизменяемост на размерите, паропропускливост. Вътрешната изолация Multipor подобрява микроклимата в помещенията и предотвратява проблеми с мухъла. Излишната влага се поема и след това постепенно се отдава в помещенията, така че да запазва благаприятните условия за обитаване.

Различни сертификати потвърждават екологичността и устойчивостта на материала. Например: Декларацията за екологични показатели от Германският институт по околна среда (IBU) или сертификата от асоциация natureplus. Класификацията  в клас "A+" от Еко института в Кьолн потвърждава, че Multipor не отделя токсични емисии.

 

Предимства на вътрешната изолация Multipor

 • дишаща и капилярно-активна – няма нужда от пароизолиране
 • отлично топлоизолационна способност λ= 0.043 W/(mK)
 • въможност за лесно оформяне на различни повърхнини
 • напълно минерална, без фибри и токсични материали
 • лесно и сигурно полагане
 • изпитана повече от 15 години
 • призната като екологичен материал
 • увеличава стойността на сградата

 

Проектиране и изграждане на вътрешна изолация

Функции на капилярно-активната вътрешна изолация Multipor

Дишащи, капилярно-активни системи като Multipor позволяват пародифузията, абсорбират излишната влага от помещенията и позволяват отдаването ѝ обратно, когато въздухът е сух, благодарение именно на свойството капилярна активност. Това свойство позволява влажността, в която и да е точка от системата стена-топлоизолация да бъде постоянно далеч от критичното ниво, като в същото време се запазва паропропускливостта.

Технически данни

Изграждане

Изграждането на вътрешна изолация с минералните изолационни плочи Multipor е бързо лесно и сигурно. Плочите са леки, лесно се обработват и не съдържат влакна и токсични вещества.

1. Разбъркване на лекия разтвор за Multipor

2. Изолационна конопена лента Multipor

3. Полагане на лекия разтвор

4. Залепване по цялата повърхност

5.Притискане на плочата и приплъзване

6. Лесно рязане по размер

7. Оформяне на плочите при ъгли и криви

8. Шлайфане на неравностите

9. Полагане на армиращата мрежа

10. Заглаждане на шпакловъчния слой

11. Нанасяне на вътрешна декоративна мазилка

12. Текстуриране на вътрешната декоративна мазилка

 

Поставяне на вътрешна изолация с топлоизолационни плочи Multipor

Поставяне на вътрешна изолация на апартамент с топлоизолационни плочи Multipor.

Компоненти на системата за вътрешна изолация

Системата за вътрешна изолация Multipor се състои от системни компоненти, перфектно съответстващи със свойствата на минералните изолационни плочи Multipor.

Компоненти на системата за вътрешна изолация

 

Допълнителна информация за продуктите

Чеклисти

Детайли

Технически карти

Листове за безопасност
 

 

Често задавани въпроси за вътрешна изолация с Мултипор

 • Какви са предимствата на вътрешната изолация с Multipor?

  Вътрешната изолационна система Multipor е паропропусклива и капилярно-активна, като при нея не е необходима пароизолация. Multipor е изцяло минерален, нетоксичен изолационен материал, който е екологично безопасен. Екологичната декларация за продукта (EPD) на Института по строителство и околна среда, както и сертификатите на Natureplus и ECO-Institute (стандарт A +: без VOC) потвърждават, че Multipor е екологично чист. Минералните изолационни плочи Multipor са безопасни, лесно се обработват и са негорими - строителен материал клас А1 съгласно EN 13501-1.

  Повече информация може да намерите в ръководството за изолация с Multipor, започвайки на стр. 102

 • Каква е топлопроводността на вътрешната топлоизолация Multipor?

  • Минералните изолационни плочи Multipor имат деклариран коефициент на топлопроводност λ = 0.043 W/mK.
 • Каква е разликата между вътрешната изолация Multipor и вътрешната изолация "Multipor компакт плюс"?

  И двата продукта представляват минерален, паропропусклив и капилярно-активен изолационен материал, изработен от пясък, вар, цимент и вода.

  Докато вътрешната изолация Multipor е налична при дебелина на изолацията от 50 - 300 мм, Multipor Compact Plus е разработен специално за случаи, при които е необходимо да се постигне енергийно подобрение с ниска дебелина на изолационния материал. Предлага се с дебелина на изолацията от 30 и 40 мм и служи за повишаване на температурата на повърхността и минимизиране на топлинните мостове, като по този начин увеличава комфорта в дома.

  Повече информация може да намерите в ръководството за изолация с Multipor, започвайки на стр. 102.

 • Необходима ли е пароизолация при топлоизолационната система Multipor?

  Не. Вътрешната изолационна система Multipor е паропропусклива, капилярно-активна система,  при която не е необходима пароизолация или ретардер.

 • Какви са изискванията към основата при вътрешна изолационна система Multipor?

  Вътрешната изолационна система Multipor нуждае от достатъчно равнинна основа, за да се осигури залепване по цялата повърхност.

  Основата трябва да бъде здрава, суха и обезпрашена. Всички стари слоеве с малка носимоспособност (напр. ронещи се мазилки, бои, тапети и т.н.) трябва да бъдат предварително отстранени и всички неизправности трябва да бъдат коригирани. Гипсова мазилка, ако има такава, трябва да се отстрани преди изолацията с вътрешната изолационна система Multipor. Залепването върху дърво или метал не е допустимо.

  Повече за това в ръководството за изолация с Multipor на стр. 131

 • Как могат да се подравнят неравните зони на основата при полагане на вътрешна изолация Multipor?

  Неравните участъци и повреди в основата могат да се попълнят с помощта на лекия разтвор за Multipor. Като алтернатива могат да се използват варо-циментови мазилки от група CS II съгласно БДС EN 998-1, с якост на натиск от 1,5 до 5 N/mm². При това е необходимо да се спазват сроковете на съхнене според спецификациите на производителя.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Мултипор, стр. 131

 • Какво се използва за залепване на вътрешната изолация Multipor?

  Минералните изолационни плочи Multipor се лепят изключително с лек разтвор Multipor, като той се нанася по цялата им повърхност. Свързването с циментова разтвор или други строителни разтвори не е допустимо. Само залепването на цялата повърхност предотвратява движението на въздух зад изолационната зона, като по този начин осигурява правилната работа на вътрешната изолация. Дебелината на лепилния слой от лекия разтвор Multipor е около 5 mm.

 • Необходимо ли е дюбелиране при вътрешната изолация с Multipor

  Когато се залепват с лекия разтвор за Multipor, минералните изолационни плочи обикновено не се дюбелират. Необходимото условие е носеща основа да бъде подходяща за залепване.

  Изключения от това биха били пясъчливи, стари мазилки, обработени с втвърдители на силикатна основа, или случаите когато върху Multipor трябва да се лепят керамични плочки. В тези случаи, Multipor трябва да бъде фиксиран към носещата основа с анкери с метален винт (4-5 на m²).

  При сгради с дървени конструкции, анкерите трябва да се захващат към елементите на дървената конструкция.

 • Необходимо ли е вътрешната изолация Multipor да бъде анкерирана при голяма височина на помещението?

  Няма конкретна височина на помещението, при която трябва да се анкерира вътрешната изолация Multipor. Изискванията за лепене с лек разтвор Multipor се прилагат за цялата височина на помещението.

 • Каква мрежа трябва да се използва при вътрешна изолация с Multipor?

  При измазване с лекия разтвор за Multipor препоръчваме армировъчна мрежа Multipor 4x4 mm.

  Мрежата е изработена от алкалоустойчиви стъклени влакна и е с тегло 160 +/- 5 g/m² . Необходими са 1,1 m² / m², тъй като съседните ивици трябва да се припокриват с min 10 cm.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Multipor, на страници 129 и 144

 • Какви повърхностни обработки са възможни върху вътрешната изолация с Multipor?

  Има различни възможности за окончателна обработка на повърхността на вътрешна изолационна система Multipor на - мазилка, боядисване, тапети, плочки. Дори глинени мазилки и сухите строителни плоскости, са приложими решения.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 135.

 • Могат ли да се окачат тежести върху вътрешната изолация Multipor?

  Леки статични натоварвания ≤ 3 kg могат да се закрепят директно към минералните изолационни плочи Multipor с помощта на плоски анкери Multipor. За да направите това, плоската котва се натиска хоризонтално в минералната изолационна плоча с отворен страна напред. След това винтът се завинтва в средния отвор на сгънатата страна.

  Леки статични натоварвания ≤ 6 kg се закрепват директно към минералните изолационни плочи Multipor с помощта на спирални дюбели. За целта мазилката, вкл. армировъчна мрежа, се срязват с макетен нож, а спираловидният анкер (50 mm, 85 mm, 120 mm) внимателно се завива с помощта на бит Torx T40. Максималното натоварване зависи от дължината на спиралния анкер.

  Натоварванията > 6 кг и динамичните товари се закрепват в основата, а не в минералните изолационни плочи Multipor. За тази цел препоръчваме анкери подобни на анкера с прекъснат термомост-Thermax произвеждан от фирма Fisher.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Multipor, стр. 156-157

 • Как се изпълняват електрически инсталации при вътрешна изолация Multipor?

  За да се предотвратят топлинните мостове във вътрешната изолация с Multipor, електрическите инсталации, ключове и контакти трябва, ако е възможно, да не проникват в изолацията и да бъдат инсталирани в по-малко чувствителни зони, като например вътрешни стени. Възможно е използването на така наречените системи за повърхностен монтаж (кабелени канали).

  Ако гореспоменатият метод не е желателен или не може да бъде изпълнен, следва да се спазват следните правила при изолационните работи:
  • Точно определяне на местоположението на ключове, гнезда и разклонителни кутии
  • При нови инсталации, кабелите да се прокарват и закрепват към съществуващата стена.

  Гнездата могат да се закрепят към вътрешната изолация Multipor с помощта на електрическите аксесоари Multipor.

  Ако  кабелите се прокарват върху съществуващата стена, в минералните изолационни плочи Multipor трябва да бъдат оформени канали преди залепването. Електрическата инсталация се закрепва към съществуващата стена.

 • Какво се случва с отоплителните и водопроводните тръби при вътрешна изолация с Multipor?

  Вътрешната изолация Multipor ще намали повърхностната температура на съществуващата стена. В неизолирано състояние съществуващата стена се загрява от вътрешния въздух. След  полагането на вътрешна изолация, температурата в тази зона ще намалее значително. Поради риска от замръзване, съществуващите тръби за отопление и водопровод трябва да се монтират от вътрешната страна на изолацията Multipor.

 • Как се свързва вътрешната изолация Multipor към съседните елементи на сградата?

  Клиновидните плочи Multipor се използват за намаляване влиянието на топлинните мостове в свързващата зона на външната стена изолирана с Multipor и съседните строителни елементи (вътрешни стени или тавани). Клиновидните плочи се залепват към напречните вътрешни стени и към таваните на помещенията. Обработката е идентична с тази на минералните изолационни плочи Multipor.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 128

  Детайли

 • Как се изолират страниците на прозорци при вътрешна изолация с Multipor?

  Страниците на прозорците се изолират със специални Multipor плочи за оформяне на отвори. Те се предлагат с дебелина от 25 mm. Последващата обработка е идентична с тази на минералните изолационни плочи Multipor.

  Повече за това вижте в Ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 128

 • Как е свързана плочата за оформяне на отвори с прозореца при вътрешна изолация с Multipor?

  Връзката межд плочите за оформяне на отвори Multipor и рамката на прозореца се осъществява чрез подходящ прозоречен свързващ профил, който можете да намерите в нашата ценова листа. В раздел "Downloads"  ще намерите съответните детайли.

  Детайли

 • За какво е необходима изолационната лента от конопен филц при вътрешна изолация с Multipor?

  Много е важно първият ред на вътрешната изолация с Multipor да бъде добре подравнен и перпендикулярен. Освен това трябва да се вземат предвид възможните неравности на подовата конструкция.

  Конструктивните елементи, които при експлоатацията си деформират - променят дължината си или провисват (например гредоред) изискват разделителна лента за да не натоварват неносещите строителни компоненти.

  Изолационните ленти от конопен филц са особено подходящи за оптимално акустично и еластично отделяне на минералните изолационни плочи Multipor, когато вътрешната изолация достига пресичащи се строителни елементи (тавани, подове или вътрешни стени).

 • Подходяща ли е вътрешната изолация Multipor за изолация на сгради с дървена конструкция?

  Multipor е подходящ за вътрешна изолация на дървени сгради. Изборът на залепващ разтвор зависи от основата. Докато лекия разтвор за Multipor може да се използва върху тухлени стени (минерална основа), Multipor глинен разтвор трябва да се използва върху глинени мазилки.
  Допълнителна информация можете да намерите в нашето видео за полагане на вътрешна изолация при дървени сгради.

 • Може ли вътрешната изолация Multipor да се използва в бани?

  Съгласно DIN 4108-3, жилищни кухни и бани обикновено се считат за "сухи помещения", също като жилищните и офис помещенията. При нормално използване на отопление и вентилация средната относителна влажност в тези помещения не е значително по-висока от тази в останалите помещения, което обикновено прави допълнителна хидроизолация ненужна. В съответствие с общоприетите технически правила и/или настоящите Указания на ZDB (Германска централна асоциация на строителната индустрия), течна хидроизолация трябва да се прилага върху съществуващия слой армирана мазилка в зони с пръскаща вода - напр. зад вани или душове.

  Допълнителни бележки за това можете да намерите в настоящото издание на информационния лист на ZDB