Изолация на таваните на мазета и подземни гаражи с Multipor

Екологична, пожарозащитна и въпреки това икономична

Multipor ceiling insulaiton and basement ceiling insulation

При изграждането на обществени или частни подземни гаражи, при строеж на къща или реновиране - голяма част от енергията ще се губи през плочата над сутерена, ако не се положи ефективна топлоизолация. Системата за топлоизолация Multipor изпълнява противопожарните изисквания и тези за енергийна ефективност спазвайки най-високте екологични стандарти.

Интересни факти:

 • Изолация за тавани Multipor - минерална и екологична
 • Изолация включваща противопожарна защита
 • Предимства при изолация на тавана с Multipor
 • Проектиране и изграждане
 • PDF файлове за изолация на таван
 • Често задавани въпроси за изолацията на тавана

Изолация на подземни гаражи и изолация на тавани на сутерени

Едва ли може да си представим строителството на офис и бизнес сгради в центъра на градовете без подземни гаражи. Изискванията за оформлението и изграждането на тези помещения са високи: нормативни разпоредби за противопожарна защита и енергийни ефективност, рентабилност и удобна за клиента атмосфера. Изолацията с Multipor предлага оптимално решение с отлична противопожарна защита, топло- и звукоизолация, като същевременно намалява времето и разходите за изграждане. Светлата повърхност на минералната изолационна плоскост Multipor създава светла и приятна атмосфера в гаража.
Системата за топлоизолация Multipor за изолация на тавани подхожда еднакво добре както за съществуващи така и за нови сгради. Подобреният климат в помещенията на приземния етаж и минималните топлинни загуби през тавана на сутерена осигуряват енергийно оптимизирана жилищна площ и максимално здравословна вътрешна среда.

Брошура "Изолация на тавани с Multipor

 

Изолация за тавани Multipor - минерална и екологична

Минералните изолационни плочи Multipor са екологичен, напълно минерален изолационен материал на базата на естествените суровини пясък, вар, цимент и вода, смесени с порообразуващо вещество. Този състав определя Multipor като екологично чист строителен материал без токсини. Минералните плочи се произвеждат чрез 100% устойчив и икономичен процес, от необходимите природни ресурси, до производство и рециклирането. Високата степен на екологичност е сертифицирана от Германския институт за строителство и околна среда (IBU). Освен това, Multipor получи сертификат за качество natureplus като устойчив и готов за бъдещето продукт. Изключителното дълголетие и устойчивото качество на системите за топлоизолация Multipor също допринасят за нейния положителен еко-баланс.

 

Първо: Безопасността при пожар

В подземните гаражи противопожарната защита е основен приоритет. Минералните изолационни плочи Multipor са негорими строителни материали клас А1 и предлагат най-висока степен на безопасност в сутеренните помещения. В комбинация с лекия разтвор Multipor, изолационната система ще остане стабилна в случай на пожар - Multipor няма да генерира токсични газове или дим. Материалът няма да капе и затова е идеален за изолация на евакуацонните пътища. Залепването по цялата повърхност на плочите гарантира, че няма да има въздушен поток, а следователно и кислород, между бетонния таван и изолационния материал, което допълнително увеличава противопожарната защита в подземните гаражи и мазета.

 

Освен изолацията на тавани в новите сгради, изолационните плоскости са идеално пригодени за подобряване на противопожарната защита на съществуващите бетонни тавани. Недостатъчната пожарозащита на съществуващите тавани може да бъде подобрена чрез прилагане на системи за топлоизолация Multipor, така че хоризонталната подова конструкция да достигне необходимата огнеустойчивост.

Повече за пожарозащитата с Multipor

Устойчиво, дълготрайно, икономично

Системите за топлоизолация Multipor могат да се полагат бързо и лесно; свойства, които ще бъдат особено видими в баланса на разходите. Малкото тегло на топлоизолационните плоскости оказва положително въздействие върху обема на работата и улеснява бързото монтиране с лекия разтвор по таваните на подземни гаражи и сутерени. Чрез рязване и шлайфане на място, кривините и издатините могат да бъдат премахнати без проблем. Бързата работа и бързото изсушаване на изолационния материал предполагат много къс срок, след който подземни гаражи или мазета могат да се използват отново. Системите за топлоизолация с Multipor са дълготрайни, с високо качество и впечатляват с оптималното съотношение цена / производителност.

 

Ползите от изолацията на тавани с Multipor

 • Бърз и икономичен монтаж само чрез залепване - не са необходими анкери
 • Негорим строителен материал Клас А1
 • Светла и приятна повърхност на плочата
 • Оптимална противопожарна защита
 • Има многобройни екологични сертификати

 

Проектиране и изграждане на изолацията на тавани с Multipor

Технически спецификации

Работни операции

Полагането на минералните изолационни плочи Multipor като изолация на таван е бързо, просто и безопасно. Плочите са леки, лесно се обработват и са без влакна и токсични вещества. Освен това не е необходимо да бъдат анкерирани.

Нанасяне на лек разтвор с назъбена маламашка

Нанасяне на лек разтвор върху цялата повърхност

Приплъзване

Рязане по размер

Изрязване на канали за инсталации

Шлайфане

Нанасяне на лекия разтвор Multipor

Нанасяне на лекия разтвор Multipor

Поставяне на алкалоустойчива стъкловлакнекта мрежа

 

 

Често задавани въпроси за изолация на тавани с Multipor

 • Какви са ползите от изолацията на тавана с Multipor?

  Изолационната система Multipor е изцяло минерална и несъдържаща влакна изолация, идеална за изолация на тавани в сутерена и тавани на подземни гаражи. Минералнитe изолационни плочи Multipor са безопасни и лесни за обработка. Те са класифицирани като строителни материали от клас А1 съгласно EN 13501-1 т.е. са негорими. Дори при много високи температури няма да се появят токсични газове, дим или горящи капки.

  В допълнение, Multipor е екологично чист изолационен материал. Декларацията за продукта (EPD) на Института по строителство и околна среда, както и сертификатите natureplus и на ECO-института (стандарт A +: VOC-free) са потвърждение за неговата екологичност.

 • Какъв е класът по горимост на изолацията за тавани Multipor?

  Минералната изолационна плоскост Multipor е строителен материал клас А1 съгласно EN 13501-1. Multipor не гори, тлее или пуши. Дори при много високи температури изолацията Multipor на тавана не отделя токсични газове или дим. Няма и опасни капки от горещ материал. Системата за топлоизолация Multipor CI съответства на строителен материал клас A2-s1 d0.

  Повече за това в ръководството за изолация с Multipor , започвайки от страница 162

 • Какви са изисквания за основата при изолация на тавани с Multipor?

  Изолацията Multipor за тавани може да се прилага върху минерални основи. Основата трябва да бъде здрава, суха и без полепнали частици, намаляващи адхезията. Боя, мръсотия и мазилки с малка носимоспособност трябва да бъдат отстранени. Неравности и дефекти могат да се попълнят с помощта на Multipor лек разтвор. Изпъкнали части при съществуващи бетонни основи трябва да бъдат отстранени.

  Повече за това в ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 169

 • Как се закрепва изолацията Multipor на тавани?

  Минералнитe изолационни плочи Multipor се залепват по цялата им повърхност с Multipor лек разтвор. Разтворът се полага върху минералната изолационна плоча с назъбена маламашка.
  Когато дебелина на плочата е 150 mm или по-голяма, изолацията Multipor допълнително се закрепва към основата с анкери с винт, одобрени за система Multipor.

  Ако минералните топлоизолационни плочи Multipor трябва да бъдат измазани, това  става с Multipor лек разтвор, армиран със стъкловлакнеста мрежа. В този случай е необходимо допълнително закрепване с анкери с винт, независимо от дебелината на топлоизолационния слой. Дюбелирането се извършва "на мокро", в пресния слой армиран разтвор. За тази цел стъкловлакнестата мрежа трябва да бъде внимателно срязана на кръст с макетен нож в местата, където ще се пробиват отворите за анкерите.

 • Присъединяване при преход към съседни строителни елементи

  За да се предотврати потенциалното увреждане на изолационния слой, същият трябва да бъде отделен с фуга от съседните строителни елементи като стени или колони. Ще намерите допълнителна информация в нашите подробни чертежи.

  Детайли

 • Какво се използва за анкериране на Multipor при изолация на тавани?

  Минералнитe изолационни плочи Multipor трябва да се закрепят с подходящи анкери. Обикновено се използват Multipor анкери с винт. В случай на повишени противопожарни изисквания, минералните изолационни плочи Multipor се анкерират с помощта на специални метални анкери за Multipor.

 • Какви повърхностни покрития са възможни при изолация с Multipor?

  Крайното покритие зависи от желанията и изискванията на клиента.

  • боядисване с вътрешна силикатна боя Multipor
  • тънко шпакловане с лек разтвор Multipor, с дебелина 2 - 3 мм
  • нормално измазване, вкл. армировъчен слой с лек разтвор Multipor и стъкловлакнеста мрежа Multipor. Лекият разтвор може да бъде загладен и боядисан, или алтернативно, може да бъде шпаклован с тънък слой финишна мазилка Multipor. В този случай обикновено се изисква анкериране.

  Повече за това в ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 174

 • До каква дебелина може да се прилага Multipor в един слой?

  Multipor може да се прилага в един слой до дебелина 200 мм.

 • Може ли Multipor да се прилага в два слоя при изолация на тавани?

  При дебелина над 125 мм, изолацията на тавана Multipor може да се положи двуслойно. При това, първият слой на изолационния материал трябва допълнително да се закрепи с анкери с винт Multipor. Вторият по-тънък или еднакво дебел слой изолационен материал се залепва с лек разтвор Multipor. Ако минералните топлоизолационни плочи Multipor се измазазват, двата изолационни слоя трябва да бъдат анкерирани "на мокро" през армировъчната мрежа в носещата основа. При дебелина на изолацията > 200 мм, минералните изолационни плоскости Multipor обикновено се полагат двуслойно.

  Повече за това вижте в ръководството за изолиране на стр. 172

 • Как се изолират греди с помощта на топлоизолация Multipor?

   

  Когато изолирате греди, изолирайте първо долната страна на гредите, а след това страничните повърхности.
  Ако свързващото вещество за долната страна на гредите е приложено към минералната изолационна плоскост, изпъкналите области ще останат свободни. Това предотвратява залепването на хоризонталните и вертикалните минерални изолационни плочи Multipor една към друга и евентуалното огъване и счупване на минералната изолационна плоча.

  Изолираната повърхност на тавана се допира до изолацията на гредите. В зависимост от изискванията за противопожарна защита, тази връзка трябва да бъде непрекъсната и постоянно еластична. За свързването на изолацията на гредите към стените, трябва да се спазват указанията за прилагане, приложими при използването на компенсатори и шарнири.

  Повече за това в ръководството за изолация с Multipor, започвайки от страница 176

  Детайли

 • Трябва ли да се вземат предвид деформационните фуги при изолацията на тавани с Multipor?

  Деформационните фуги в основата трябва да се пренесат в слоя от изолационен материал. При никакви обстоятелства съществуващите фуги не трябва да бъдат покрити с изолация, тъй като това може да доведе до повреда в зоната на изолационния слой в случай, че има премествания или деформации в конструкцията на сградата.

  Повече за това вижте в ръководството за изолиране с Multipor на стр. 172

 • Какъв е коефициентът на звукопоглъщане на минералните изолационни плочи Multipor?

  В случай на монтирани минерални изолационни плочи Multipor без мазилка, коефициентът на звукопоглъщане е αw = 0,35 съгласно EN ISO 11654.