Суровини и производство

Multipor mineral insulation boards

Multipor минерални изолационни плочи - надежден строителен материал

Минералните изолационни плочи Multipor са минерална и екологична алтернатива на изолационните материали, съдържащи влакна или пластмаса.

Минералните изолационни плочи Multipor са масивен, минерален изолационен материал на базата на пясък, вар, цимент и вода. Те се произвеждат съгласно Европейска техническа оценка  ETA-05/0093.

Благодарение на специфичната структура на материала Multipor, леките, лесно обработваеми плочи съчетават важни свойства: геометрична неизменяемост, паропропускливост, негоримост (клас A1), липса на влакна.

Прилагат както при изолацията на стари, така и при изграждането на нови сгради, за: вътрешна изолация на стени, вътрешна изолация на таваните на мазета и подземни гаражи.

Друго приложение на Минералните изолационни плочи Multipor е като част от външна топлоизолационна система (ETICS).

Екологичен материал

Екологични сгради с Multipor: С екодекларацията EPD-XEL-2009212-D, Германският институт по околна среда(IBU), предишна „Асоциация за екологично чисти строителни материали“, класифицира минералните изолационни плочи Multipor като биологично безопасни и биологично препоръчителни за строителство.

Multipor е сертифициран от асоциация "natureplus" като устойчив и готов за бъдещето материал.

Еко института в Кьолн сертифицира минералните изолационни плочи Multipor като "VOCs free", т.е. неотделящи никакви  токсични емисии, класА+, което позволява използването им като вътрешна изолация, без никакви ограничения.

Производство на минерални изолационни плочи Multipor

Минералните изолационни плочи Multipor са устойчив строителен материал, който се произвежда от минерални суровини: пясък, вар, цимент вода и поробразувател. 

Не се използват полимери.

Multipor Mineraldämmplatten Herstellung