Външна интегрирана топлоизолационна система (ETICS) с Multipor

Топлоизолационна система Multipor

Външната интегрирана топлоизолационна система (ETICS) е оптимално решение за устойчива енергоефективна топлоизолация на външни стени както за нови, така и при реновирането на стари сгради.

 

 

Преглед на интересни факти за Топлоизолационна система Multipor:

 • Multipor - Външна топлоизолационна система с повишена шумоизолация
 • Топлоизолационна система Multipor - екологична и устойчива
 • Ползите при използването на ETICS
 • Структура на Multipor ETICS
 • Проектиране и полагане на Multipor ETICS
 • Видео: Полагане на Външна топлоизолационна система Multipor
 • FAQ - Често задавани въпроси за Multipor ETICS
 • Downloads - PDF-файлове относно Външна топлоизолационна система Multipor

100% негорима Външна топлоизолационна система

Външната топлоизолационна система Multipor e изцяло минерална, съставена от негорими материали (клас A по реакция на огън). В случай на пожар не се отделят дим и токсични газове. По този начин Външната топлоизолационна система Multipor реално забавя разпространението на пожара.

Повече по отношение на пожарозащитата и Multipor ETICS

Освен това, състава на минералната изолация Multipor предотвратява развитието на мухъл и плесени по фасадите. Външната топлоизолационна система има отлична паропропускливост, предотвратява задържането на вода и не създава подходящи условия за растежа им. Този ефект се подсилва от капацитета на системата за съхранение на топлина и влага. Външната топлоизолационна система Multipor не съдържа биоциди и токсини.

Multipor ETICS е масивна и не се променя с течение на времето. Фасадите изолирани с Multipor изглеждат за птиците като масивни и поради това не се наблюдават поражения по топлоизолационната система Multipor нанесени от кълвачи или други птици.

ETICS с вградена шумоизолация

Топлоизолационна система Multipor допринася и за шумоизолацията. При жилищни сгради въздействието на външния шум трябва да бъде редуцирано възможно най-много. Шумът от преминаващия трафик е с ниска честота и създава сериозен дискомфорт.Външните стени изолирани с Multipor ETICS помагат да се противопоставим на това. В зависимост от стенната конструкция индексът на шумоизолация на външната стена може да бъде повишен с до 2db. Това прави Multipor една от най-добрите изолационни системи и значително подобрява качеството на жилищата.

 

 

Екологична и устойчива: От производството до рециклирането

Външната топлоизолационна система Multipor е пример за устойчиво строителство, оценена от много организации като щадяща околната среда. Екоетикетът "natureplus", познат с високите си екологични критерии, както и Декларацията за екологични показатели издадена от Instituts Bauen und Umwelt e.V., Германия са доказателство за екологичността на минералните топлоизолационни плочи Multipor, които се произвеждат от вар, пясък, цимент и вода. Остатъците получени при производствения процес се използват в следващия производствен цикъл и така се получава практически безотпадна технология.

 

Предимства на Външната топлоизолационна система Мултипор

 • не гори, не отделя отровни газове и дим
 • защитена от мъхове и плесени без биоциди
 • масивна, не се променя във времето и не се поврежда от кълвачи и други птици
 • лесно и бързо полагане
 • оценена положително от много екоорганизации

 

Структура на Multipor ETICS

Структура на Multipor ETICS
1.  Лек разтвор Multipor12. Плоча за повишено натоварване
2.  Multipor минирална изолационна плоча13. Цокълен профил, например S61, с възможност за разширение с профил W63
3.  Шпакловъчен слой от Лек разтвор Multipor армиран с Мултипор стъкловлакнеста мрежа14. Откапващ профил, например W62-2
4.  Декоративна мазилка и/или фасадна боя15. Хидроизолационен слой
5.  Multipor анкер с винт 16. Хидроизолационен разтвор за Multipor**
6.  Усилваща ъглова мрежа 17. Multipor цокълна изолационна плоча**
7.  Ъглов профил с мрежа W13*18. Шпакловъчен слой от Хидроизолационен разтвор за Multipor армиран с Мултипор стъкловлакнеста мрежа**
8.  Залепваща лента за фуги или свързващ профил19. Лек разтвор Multipor като цокълна мазилка
9.  Позоречен профил, например W32-plus или W36-plus 20. Защитно дренажно фолио
10. Multipor плоча за обръщане около отвори 21. Обратен насип с чакъл/ плочник
11. Профил за деформационна фуга
*Сигнатурата на профилите е според каталога на APU AG **Системата за цокълна изолация се предлага само в Германия

 

Проектиране и изграждане на ETICS Multipor

Външната топлоизолационна система Multipor се полага лесно, бързо и сигурно. Минералните изолационни плочи Multipor са леки, могат да бъдат рязани с обикновен трион, не отделят влакна и токсични вещества. Дори предизвикателните геометрични форми на фасадите, каквито са например кривите, могат да бъдат лесно оформени с Външната топлоизолационна система Multipor.

Технически данни

1. Рязане на минерални изолационни плочи

2. Оформяне на плочите Multipor

3. Полагане на лек разтвор Multipor по цялата повърхност

4. Полагане на лепило на рамка при големи неравности по повърхността на основата

5. Притискане и приплъзване

6. Поставяне на дюбели

7. Полагане на стъклофибърна мрежа в слой от лек разтвор Multipor

8. Допълнително шпакловане с лек разтвор Multipor

9. Полагане на финишно покритие

 

Multipor ETICS видео

Фасадна изолация с Външна топлоизолационна система Multipor

Компоненти на топлоизолационната система

Всяка външна топлоизолационна система се състои от множество компоненти. В топлоизолационната система Multipor тези компоненти са оптимално съчетани и могат да станат част от всеки проект. Тези системни компоненти могат да бъдат доставени лесно и бързо от Ксела България.

 

Допълнителна информация за продуктите

Детайли >

Забележка: Всички разгледани детайли на Външната топлоизолационна система, могат да се намерят в точкте "елементи/приложения" в категории "фасадна изолация, ETICS".

Технически карти >

Техническа карта Минерални изолационни плочи Multipor
Техническа карта Лек разтвор за Multipor
Техническа карта стъкловлакнеста мрежа Multipor
Техническа карта Multipor анкер с винт

Информационни листове за безопасност >

Информационен лист за безопасност Минерални изолационни плочи Multipor
Информационен лист за безопасност Лек разтвор за Multipor

 

Често задавани въпроси за Външната интегрирана топлоизолационна система (ETICS)

 • Какви са предимствата на Multipor ETICS?

  Външната топлоизолационна система Multipor е изцяло минерална съставена от негорими материали (клас А). Дори при много високи температури не гори, не отделя отровни газове и дим.

  При Multipor ETICS, не се задържа повърхностна влага. Бързото изсъхване, високият топлинен капацитет и възможността за равномерно разпределение на влажността в целия обем на топлоизолационните плочи защитават фасадата от мъхове и плесени без използване на биоциди.

  Multipor е оценен с екоетикет от асоциация "natureplus e.V.", притежава екологична декларация от "Instituts Bauen und Umwelt e.V.", Германия и е класифициран в най-високия клас, A+, от "Еco-Institute", Франция. Минералните топлоизолационни плочи Multipor са масивни, не променят размерите и свойствата си с времето и са много удобни и лесни за работа. Те са устойчиви на нападения от птици, гризачи и насекоми.

 • Как е оцененa Външната топлоизолационна система Multipor?

  Външната топлоизолационна система Multipor притежава Европейска техническа оценка ETA 14/0476.

  ETA-14/0476 European Technical Assessment Multipor external thermal insulation composite system

 • Как Multipor ETICS реагира при пожар? Необходими ли са противопожарни ивици?

  Минералните топлоизолационни плочи Мултипор са класифицирани като строителен материал с Клас по реакция на огън A1 в съответствие с БДС EN 13501-1. Multipor ETICS не гори и не отделя дим и отровни газове. Не са необходими пожарозащитни ивици. Нещо повече, плочите Мултипор могат да се използват за изграждане на такива ивици.

 • Какви са изискванията към основата при използване на Multipor ETICS?

  Основата трябва да е здрава, равна, суха и свободна от вещества, намаляващи сцеплението. Минералните изолационни плочи Multipor могат да се лепят върху бетонвни и тухлени стени. Ако има мазилка, тя трябва да е с достатъчна носимоспособност. При много абсорбиращи основи, трябва да се използва грунд.

  More about this in the Multipor Insulation Guide, pages 94-95

 • Как се залепват плочите Multipor?

  Минералните изолационни плочи Multipor се залепват с лек разтвор Multipor. Разтворът се полага с назъбена маламашка (зъб 12 mm) по цялата повърхност на плочата. При по-големи неравности на основата (повече от 5 mm/m) може да се ползва методът "на рамка и топки" като се спазва правилото, залепената площ да е min 70% от общата.
  Залепването с други разтвори не е допустимо и може да доведе до компроментиране на цялата система.

 • Необходимо ли е анкериране при външната топлоизолационна система Multipor?

  Съгласно Европейската техническа оценка ЕТА-14/0476, освен залепени, минералните изолационни плочи Multipor използвани във външна топлоизолационна система, трябва да бъдат анкерирани с пластмасови анкери с метален винт. Точният брой анкери/m² се определя от ветровото натоварване. (min 3.3 бр./m² - по един на плоча). Анкери с метален или пластмасов пирон не бива да се използват.

  More information in Multipor Insulation Guide, starting page 63

 • Какви крайни покрития се препоръчват за Multipor ETICS?

  •    Минерални мазилки (зърно 0-2 mm или 0-3 mm)
  •    Силикатни мазилки (зърно 0-2 mm или 0-3 mm)
  •    Силиконови мазилки (зърно 0-2 mm или 0-3 mm)

  Крайните покрития трябва да се водоотблъскващи и паропропускливи.

  За повече подробности се свържете с нашите консултанти.

 • Какви бои могат да се използват при Multipor ETICS?

  С Multipor ETICS могат да се използват минерални или дишащи силикатни бои.

  Както и при финишните мазилки, отражателната способност трябва да е ≥ 30.

 • Как могат да се закрепват тежки товари в Multipor ETICS?

  Елементи подложени на тежки или динамични натоварвания трябва да бъдат захванати за основата. За тази цел препоръчваме да се използват анкери с прекъснат термомост като например Thermax на Fisher.

  За повече подробности се свържете с нашите консултанти.

 • Как се монтират пощенски кутии, лампи и др.подобни върху Multipor ETICS?

  Носещата плоча Multipor е предназначена за тази цел. Тя е подходяща за товари оказващи натиск върху стената след монтирането.
  Лампи, сензори за движение и други подобни с тегло до 5 kg могат да бъдат закрепвани и чрез Multipor телескопичен носач. Той се закрепва към основата преди полагане на изолацията. Интегрирания в носача, кабелен канал позволява лесно и бързо свързване.

  More about this in the Multipor Insulation Guide, starting on page 98

  Detail drawings

 • Как се оформя системата Multipor около прозорците?

  Профилите за оформяне около прозорците са част от системата Multipor. Допълнителна информация може да получите от брошурата "Външна топлоизолационна система Multipor" или от нашите консултанти.

  More about this in the Multipor Insulation Guide, starting on page 58

  Detail drawings

 • Как се оформят външните ъгли при Външна топлоизолационна система Multipor?

  Външните ъгли на стените се оформят с помощта на пластмасови ъгли с мрежа. Те се монтират преди полагането на армирания шпакловъчен слой по стените и осигуряват непрекъснатост на топлоизолационната система.

 • Какво трябва да се вземе в предвид при дилатационни фуги?

  Дилатационните фуги в носещата конструкция трябва да бъдат интегрирани в топлоизолационната система, чрез специални профили за фуги. При фуги между топлоизолационната система и стърчащи части, за които се предполага, че имат различни деформационни характеристики, може да се използва специална раздуваща лента.

  Detail drawings

 • Могат ли да се изпълняват криволинейни стени с Multipor ETICS?

  Минералните топлоизолационни плочи Multipor могат да бъдат изрязвани по размери и шлайфани, лесно без особени усилия. Така може да се получи необходимата форма според геометрията на сградата. Например при полагане по крива, плочите могат да се нарежат на сегменти, така че да се залепят по-лесно.

 • Как се топлоизолира цокъл с минералните плочи Multipor?

  Цокълната изолация може да се изпълни със специалните цокълни плочи Multipor*. Те се обмазват изцяло с хидроизолационен разтвор Multipor на циментова основа. След това се залепват към основата, като разтвора се полага на гребен върху цялата повърхност. След набиране на първоначална якост на разтвора (минимум 24 часа), всяка плоча се анкерира с по един Multipor анкер с винт. След това с хидроизолационния разтвор се изпълнява шпакловка, армирана със стъкловлакнеста мрежа. Като финишно покритие може да се използва лекият разтвор за  Multipor. За особености при изпълнение на други финишни покрития, моля обърнете се към нашите консултанти.

  *За сега специалните цокълни плочи Multipor се предлагат само в заводите на Xella в Германия.

 • Възможно ли е топлоизолационната Multipor система да се изпълни двуслойно?

  Съгласно немското строително одобрение Z.33.43-596, външната топлоизолационна система Multipor може да бъде изпълнена като двуслойна. Първият слой е малко по-тънък или равен на втория. Само първият слой се дюбелира. Препоръчително е двуслойно изпълнение при големи дебелини на изолацията (над 150 mm).