Детайли

Detail drawings - Insulation guide

За повече детайли, моля погледнете в

Наръчника за изолация с Multipor | Издание 1 (english version)

Детайли - външна изолация (ETICS): Chapter 3, p. 52-56
Детайли - вътрешна изолация: Chapter 4, p. 118-122
Детайли - изолация на тавани: Chapter 5, p. 166-168
Детайли - изолация на плоски покриви: Chapter 6, p.188-189, 207-208