Декларации за експлоатационни показатели (DoP)

Как предоставяме декларации за експлоатационни показатели за нашите продукти

От август 2013 г. европейската Директивата за строителните продукти ни задължава да издаваме декларация за експлоатационни показатели за нашите продукти, които са произведени по европейска техническа спесификация. За материалите, които са предмет на Регламента REACH, се издава и информационен лист за безопасност.

В контекста на тази директива Xella Deutschland GmbH ви предоставя цифрово решение за задължителното предоставяне на декларациите за експлоатационни показатели (DoP).

На нашите Известия за доставка, ще получите информация за Декларацията за експлоатационни показатели (DoP), идентификационния номер (ID номер) и CE маркировката. Използвайки отбелязания там номер на DoP, можете лесно и бързо да изтеглите съответната декларация за експлоатационни показатели от:

 www.rad-dop.com

Това ви позволява да препращате информацията до клиентите си по имейл или да я отпечатвате.