Компанията

Multipor - Xella headquarters

‘’КСЕЛА България’’ е част от Xella Group. През месец април 2017 г. собствениците на Xella Group сключиха успешна сделка за продажбата на групата на американската компания Lone Star. С това придобиване зад Xella Group застава силен собственик, който обуславя нови възможности за растеж на компанията. „Xella показва високи резултати. Очакваме да работим усилено с мениджмънта и да продължим по-нататъшното развитие на компанията“, обяви Доналд Куинтин, старши управляващ директор в Lone Star. ‘’КСЕЛА България’’ е на българския пазар от четвърт век като първоначално производството започва в завода в София. През 2006г. е открит и вторият завод на фирмата в страната - в гр.Добрич. Компанията е дъщерно дружество на Xella Baustoffe GmbH, водещ световен производител на строителни материали като варо-силикатни тела за зидария SILKA, блокове от клетъчен бетон YTONG, минерални топлоизолационни плочи Multipor и много други. Приоритетните направления, в които „КСЕЛА“ работи, са енергийната ефективност, опазването на околната среда и създаването на сгради, които осигуряват високо качество на живот. В двата завода в България се произвеждат продуктите с марки YTONG и Multipor. Автоколавният клетъчен бетон YTONG сe произвежда от напълно естествени суровини, по безотпадна технология и притежава Декларация за въздействие върху околната среда (EPD) - https://www.ytong.bg/bg/img/EPD_BG.pdf. Цялостната дейност на XELLA се ръководи от дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на нашата намеса в природата и за пълно ликвидиране на отрицателните последствия от нея. В резултат от усилията на високо квалифицирани специалисти са създадени концепции за строителство, които опазват околната среда - от добива на суровините и производството до изпълнението и експлоатацията на сградите. Минералните изолационни плочи Multipor са единственият негорим топлоизолационен материал, който се произвеждав България. В случай на пожар, те не се възпламенява и не отделят дим и вредни емисии - както за човека, така и за околната среда. Произвежданите в завода в Добрич плочи Multipor се изнасят за над 20 страни в Централна и Източна Европа, както и в Близкия Изток.

Минерални топлоизолационни плочи Multipor - екологичната изолационна система

Минерални топлоизолационни плочи MULTIPOR са екологично решение за устойчиво строителство. Минералните топлоизолационни плочи MULTIPOR са напълно нов, уникален за българския строителен пазар продукт. Тяхното производство стартира през 2012 г. в завода на КСЕЛА България ЕООД в град Добрич. Новите изолационни плочи се произвеждат от напълно естествени суровини – цимент, вар, пясък и вода, по безотпадна технология, щадяща околната среда. В Европа MULTIPOR се използва вече над 20 години като с иновативния материал досега са изолирани над 10 милиона кв.м. площ. България е втората страна в света, в която се произвежда иновативният материал. Новите топлоизолационни плочи MULTIPOR са негорими, паропропускливи, не съдържат фибри и имат много добра якост на натиск. Плочите MULTIPOR осигуряват не само допълнителна топлоизолация, нещо повече – способността им да “дишат” създава здравословен микроклимат, което способства за предотвратяване появата на мухъл в помещенията.