Проектиране и изграждане

Технически спецификации

Работни операции

Полагането на минералните изолационни плочи Multipor като изолация на таван е бързо, просто и безопасно. Плочите са леки, лесно се обработват и са без влакна и токсични вещества. Освен това не е необходимо да бъдат анкерирани.

Нанасяне на лек разтвор с назъбена маламашка

Нанасяне на лек разтвор върху цялата повърхност

Приплъзване

Рязане по размер

Изрязване на канали за инсталации

Шлайфане

Нанасяне на лекия разтвор Multipor

Нанасяне на лекия разтвор Multipor

Поставяне на алкалоустойчива стъкловлакнекта мрежа