Контакти

Управител 
Борислав Дивизиев
тел: 02/819 33 02
borislav.diviziev@xella.com

Регионални мениджъри по продажбите
Северозападна България

инж. Александър Топалов
моб.тел.: 088/609 93 52
alexander.topalov@xella.com

Югозападна България
инж. Янчо Люцканов
моб.тел.: 088/828 42 34
yancho.lyutskanov@xella.com

Централна Северна България
инж. Венелин Василев
моб.тел.: 088/827 97 11
venelin.vasilev@xella.com

Централна Южна България

Васил Кокудев 

моб.тел.: 088/828 67 53

vasil.kokudev@xella.com 

 

Североизточна България
инж. Деян Стефанов
моб.тел.: 088/588 80 44
deyan.stefanov@xella.com

Югоизточна България
Петър Драганов
моб.тел.: 088/720 23 05
petar.draganov@xella.com

 

  

Продажби - връзки с клиенти 

София
Тел.: 02/819 33 43
инж.Калина Йорданова
kalina.yordanova@xella.com

Добрич
Георги Георгиев
GSM: 088/750 75 65
georgi.georgiev@xella.com

Димана Недева
GSM: 088/855 14 49
dimana.nedeva@xella.com

инж.Силвия Дякова - ръководител
GSM: 088/828 26 11
silvia.dyakova@xella.com

Маркетинг мениджър 
Цветелина Атанасова
GSM: 088/403 15 96
tsvetelina.atanasova@xella.com

Приложна техника - технически консултации
инж.Бойко Пенев
GSM: 088/828 73 69
boiko.penev@xella.com


Демонстратори
Валери Колев
моб.тел.: 088/609 02 82
 

Управител Производство
Ивайло Петров
Тел.: 02/819 33 02

Административен директор/ Прокурист
Чудомира Канева
Тел.: 02/819 33 02

Счетоводство
Тел.: 02/819 33 06